Phần mềm quản lý văn bản và điều hành

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành giúp tin học hóa công tác 

quản lý văn bản, quản lý hồ sơ công việc của cơ quan, tổ chức

QUẢN LÝ VĂN BẢN

Quản lý văn bản đến, văn bản đi, văn bản dự thảo, quản lý Báo cáo, thống kê

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

Quản lý giao việc, nhắc việc, Quản lý công việc, Báo cáo tiến độ công việc, Thống kê công việc

ĐĂNG KÝ PHÒNG HỌP

Quản lý phòng họp, thiết bị trong phòng họp, đăng ký phòng họp, Xác nhận đăng ký phòng họp

QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC

Quản lý lịch công tác, quản lý đăng ký lịch, Thông báo nhắc lịch, cung cấp công cụ theo dõi theo ngày tháng

QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ XE

Quản lý thông tin xe, quản lý quy trình đăng ký xe

QL QUY TRÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN ĐỘNG

Quản lý các bước trong luồng xử lý, vai trò, cá nhân tham gia, thông báo trong từng bước xử lý

QUẢN LÝ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Quản lý phân cấp tổ chức, cơ quan (tổ chức) theo từng phân cấp

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG

Quản lý người dùng, nhóm người dùng, Phân quyền người dùng, Phân quyền nhóm người dùng

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Quản lý và thiết lập các danh mục dùng chung, thiết lập thông tin chung, cấu hình của hệ thống phần mềm.

TÍNH NĂNG TIỆN ÍCH, THÔNG BÁO, CẢNH BÁO

Tích hợp với máy scan, thông báo, cảnh báo, gửi email, chat nội bộ

ỨNG DỤNG MOBILE

Cung cấp ứng dụng trên mobile để điều chuyển và quản lý văn bản, thực hiện các quy trình trong quản lý công văn đi đến

Tính năng của phần mềm

Quản lý toàn bộ các văn bản của cơ quan

Bao gồm các văn bản đến, văn bản đi, văn bản nội bộ, văn bản dự thảo, ... thực hiện gửi và nhận văn bản với các cơ quan, tổ chức, cá nhân bên trong và bên ngoài thông qua môi trường mạng.

nền tảng công nghệ

Nền tảng phát triển: .Net Framework, sử dụng mô hình MVC

Hệ quản trị CSDL: SQL Server

Môi trường triển khai: Windows Server

Hỏi đáp

eBiz có thể cho những đơn vị:

  • Các Tập đoàn, Tổng công ty, 
  • Các tổ chức Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm, Chứng khoán

Khách hàng

X

Bạn cần tư vấn ?